miércoles, 11 de abril de 2012

Represión

CONTESTA ÁS PREGUNTAS
  • Quen son os encargados de execer a represión?
  • Que tipo de castigos aplican?
  • Que obxectivos persiguen? Que sentido ten a última escena?
  • Poderías indicar as diferencias entre a represión en zona republicana e a represión na zona sublevada?

Requien por un campesino español (Francesc Betriu, 1985)