lunes, 16 de octubre de 2017

PRIMEIRA REPÚBLICA¿Canto durou a Primeira República? ¿Cantos presidentes tivo?
Cales son as características máis destacadas do proxecto de constirución republicana?
¿Que foi a revolta cantonal? ¿Que pretendían? ¿Que consecuencias tivo para a República?
¿Cales foron os principaisproblemas da república?

¿Como acaba a República?

martes, 10 de octubre de 2017

REVOLUCIÓN 69¿Onde se inicia a revolución? ¿è a primeira vez?
¿Que grupos políticos a  organizan e apoian? ¿Cómprese o acordado en Ostende?
¿que destacarías das elección a cortes Constituíntes?

Sinala as principais características da nova constitución

lunes, 9 de octubre de 2017

ULTIMOS ANOS DO REINADO • ¿Que grupos políticos gobernan entre 1856 e 1868? ¿A que grupos sociais representan?
 • ¿Que obxectivos tiñan as intervencións exteriores?
 •  ¿Como intentan chegar ao poder progresistas e demócratas? ¿Por que recorren a este método?
 • ¿Quen participa no Pacto de Ostende? (doc 31 libro) ¿A que acordos chegan?

viernes, 6 de octubre de 2017

BIENIO PROGRESISTA • ¿Que inicia o pronunciamento que acaba coa década Moderada?
 • ¿Por que a raíña prefería aos moderados? ¿Por que acaba chamando aos progresistas para gobernar?
 •  ¿Cales son as reformas máis importantes desta etapa?
 • ¿Como remata o bienio?

miércoles, 4 de octubre de 2017

DÉCADA MODERADA

 •  ¿Como chegan ao poder os moderados? ¿Quen é o seu líder? ¿A que grupos sociais representan?
 • Sinala as principais características da Constitución de 1845 e destaca as diferencias coa do 37
 • ¿Que outras reformas realizan os moderados?
 •  ¿Que vantaxes ten o estado do concordato de 1851? ¿E a Igrexa?

lunes, 2 de octubre de 2017

DESAMORTIZACIÓN MENDIZABAL     ¿En que consistiu a desamorizaci´n de Mendizabal? ¿A que terras afectou?
·         Indica que obxectivos cers que tiña.
·         Sinala os grupos sociais que sairon beneficiados e os perxudicados
·         ¿Qué consecuencias políticas ten?