domingo, 24 de septiembre de 2017

2 O GOBERNO DE XOSÉ BONAPARTE

  

 ¿Como chega xosé Bonaparte  ser rei de España?
 ¿De que constitución falao vídeo? ¿Trátase dunha constitución ou dunha carta outorgada? ¿cal é a diferencia?
 ¿Con que ideoloxía identificas o proxeto de Xosé Bonaparte?
·         ¿Cómo chamaron aos españois que apoiaron a Xosé I? ¿Por qué o fixeron?


martes, 19 de septiembre de 2017

GUERRA DE SUCESIÓN E DECRETOS DE NOVA PLANTA •  Sinala as causas da Guerra de Sucesión e indica quen forma cada bando
 •   ¿Cando acaba a guerra?¿ Como?
 •  Sinala que condicións ten que cumprir a monarquía española no tratado de Utrech. ¿Qué países saen beneficiado?
 •  ¿En que consisten os decretos de Nova Planta? ¿Onde se aplicaron? ¿Por que non afectaron ao Pais Vaso e Navarra?
 • Relaciona isto coa actualidadedomingo, 17 de septiembre de 2017

REXENCIAS •         ¿Por que a raiña ten que buscar o apoio dos liberáis? ¿Por que estes aceptan apoiala?
 •      Indica a diferencia entre unha Constitución e unha Carta Outorgada. ¿Con que categoría se corresponde mellor o estatuto Real?
 •          Indica que reforma das realizadas polo primeiro goberno de María Cristina tivo mais importancia
 •         ¿Cando chegan os progresistas ao poder? ¿Como? ¿Que fan?
 •         ¿Por que consideramos a Constitución de 1837 máis moderada que a de 1812. Compara ambas e sinala as diferencias principais
 •         ¿Por que a partir de 1840 aumentan os conflictos entre Moderdos e progresistas?
 •          ¿Por que fracasa a rexencia de Espartero?

sábado, 9 de septiembre de 2017

4 AS CORTES DE CADIZ


 • ¿Quen convoca as Cortes?
 •  Sinala que peculiaridade tiña a cidade de Cádiz e como pudo influír isto na composición e traballos da cortes
 •  ¿En que grupos se dividen o deputados de Cádiz? Sinala as suas principais diferencias. 
 •  ¿Cales son as primeiras reformas que aproban as Cortes? ¿As podemos considerar revolucionarias? ¿Por qué? ¿Cómo cres que recibiría o rei as noticias do que estaba a pasar en Cádiz?
 •  Busca información e indica as principais características da Constitución de Cádiz. ¿Con que ideoloxía as podemos indentificar?