martes, 25 de abril de 2017

TRANSICIÓN
Fragmento de "Memoria de España" producida por TVE

1)   En que contexto socieconómico se produce a Tansición?

2)    Por quen foi proclamado Rei de España Juan Carlos?

3)    Os historiadores e os expertos non se poñen de acordo sobre os anos de duración da denominada transición democrática. Todos coinciden que esta nace tras a morte de Franco o 20 de novembro de 1975. Pero non queda clara cando remata. Vou indicar algunhas datas e teredes que deducir o que pasou: Sinala ti a que consideres máis axeitada
a.     finais de 1976 que lei se aprobou? Que supuxo?
b.    Xuño de 1977?
c.    decembro de 1978?
d.    outubro de 1982?

4)    ¿A quen nomea Juan Carlos I presidente do goberno despois da morte de Franco? ¿Que política sigue este primeiro goberno da monarquía? ¿Que pasa mentres nas rúas? ¿Como reaccionará o rei ao comezos de xullo de 1976?

5)    ¿Que é o novo presidente de goberno? ¿Que obxectivos ten o seu goberno? ¿A que dificultades tivo que facer fronte?

6)    Na transición democrática hai tres posturas: ruptura democrática, reforma democrática e inmobilismo. Poderías explicar en que consiste cada unha delas e que sectores ou partidos políticos defenden cada unha destas posturas?

7)  Quen foi Torcuato Fernández Miranda Santiago Carrillo e Felipe González? Sinala o papel que desempeñaron.

8)    Que foi a Lei para a Reforma Política? Cando se aprobou? Por que se di que as Cortes Franquistas fixéronse o haraquiri?

9)    ¿Que resultados teñen as primeiras eleccións? ¿Quen forma gobierno?

10) Destaca as principais caracterísitcas da Constitución de78 ( libro, presentación e minuto 13.40 do video do 29 de maio)

11) Que foron os Pactos da Moncloa? Quen e cando se aprobaron?

12) Para moitos a transición democrática española, a pesar das dificultades, foi modélica. Estarías de acordo? Que predominou a reforma ou a ruptura democrática?


No hay comentarios:

Publicar un comentario