martes, 29 de marzo de 2016

DITADURA FRANQUISTA: ANOS 40

Fragmentos de "Memoria de España" producida por TVE

Despois de ver os vídeos responde ás preguntas

OS PILARES DO FRANQUISMO
v  Cales son segundo os vídeos os piares do Franquismo? Cres que falta algún?
v  Que papel xoga a Igrexa na Ditadura? Que obten a cambio?
v  Que funcións  e actividades tiña a Falanxe? Que é o  “Movemento Nacional”?

REPRESION E  CONTROL
v  Que medidas utiliza o réximen para manterse no poder?
v  Cal foi o destino de moitos dos vencidos na Guerra?
v  Cantos presos hai a inicia dos anos 40? Cantos fusilados?
v  Por que cres que diminue a cantidade de presos na segunda metade dos anos 40?
v  Ademais da represión que outros medios usa o réximen para controlar a poboación?

RESISTENCIA
v  Que formas de resistencia destacan nos anos 40?

SITUACIÓN INTERNACIONAL
v  Que posturas adopta o réximen durante a Segunda Guerra Mundial? Por que cres ti que cambian?
v  Por que cres ti que España non entra na guerra?
v  Que foi a división Azul?
v  Que consecuencias ten a postura de apoio a Alemaña para España unha vez rematada a Segunda Guerra Mundial?
v  Como reccionou o Réximen?

No hay comentarios:

Publicar un comentario